Kapitalförvaltning

Experten på realtillgångar

Vi får ditt
kapital att växa

Experter på kapitalförvaltning

Vi är ett bolag med ett stort kunnande inom kapitalförvaltning. Vi vänder oss till privatkunder och investerare som vi bistår med rådgivning, investeringar och kapitalförvaltning. Vi är väl medvetna om att vårt förtroende är avgörande för våra kunders trygghet och säkerhet. Vi är engagerade och noggranna och gör hela tiden vårt yttersta för att förvalta och få ditt kapital att växa. Våra placeringar grundas på stabilitet och långsiktighet, där vi fokuserar på god spridning av våra investeringar inom olika tillgångsklasser med särskilt fokus på realtillgångar, det vill säga fastigheter och infrastruktur.

Vi är experter på realtillgångar. Vi hjälper dig att investera i fastigheter världen över genom våra REIT-fonder, vilket betyder Real Estate Investment Trust. REIT är ett av de mest framgångsrika sätten att investera i fastigheter enligt många experter. En stor anledning är att REIT-bolagen är befriade från bolagsskatt och slipper dubbelbeskattning mot att REIT-bolagen delar ut delar av vinsten till sina investerare. Kapitalskatten får sedan investeraren själv stå för vid utdelningen.

bild

Vi hjälper våra kunder med att ta fram inflationsskyddad avkastning i verksamheter med säkra och trygga kassaflöden över tid med låg risk via våra infrastrukturfonder. Vi siktar in oss på branscher som kommer stå sig starka även under lågkonjunktur som exempelvis el- och gasdistribution samt vattenförsörjning. För oss är kundnöjdheten avgörande och vi garanterar att vi kommer göra vårt yttersta i alla lägen för att få dina pengar att växa över tid.

Här kan du lära dig mer om våra framgångsrika fastighetsfonder och infrastrukturfonder.

Låt dina pengar växa genom våra fonder som du enklast köper på Avanza eller Nordnet eller via ditt PPM-sparande.

Kapitalförvaltning

Vi erbjuder trygga och bekväma lösningar där portföljförvaltaren ansvarar för de direkta placeringsbesluten. Våra förvaltare har mellan 15–20 års erfarenhet av de finansiella marknaderna. För oss är alltid kunden prioriterad och erbjuds förstklassig och personlig service. Det är kundens önskningar, målbild och risknivå som bestämmer vår placeringsstrategi. Vi försöker i största möjliga mån att sprida riskerna i portföljerna, både geografiskt och i olika tillgångsslag enligt den placeringsstrategi som vi kommit överens om.

Eftersom vi använder oss av våra realtillgångsfonder kan vi minska portföljens risknivå, men ändå bibehålla den förväntande avkastningen. Våra realtillgångsfonder ger även skydd mot inflation eftersom de underliggande bolagen har möjlighet att justera sin prissättning för inflation.

Placeringar i olika riskklasser

Vi erbjuder sju olika kapitalförvaltningsstrategier, där riskklass 1 har lägst risk med stigande risk upp till 7. I dessa placeras kapitalet i värdepappersfonder, börslistade fonder och alternativa investeringsfonder. Vår gedigna erfarenhet har gjort att vi kan skräddarsy en strategi som passar dig utifrån dina önskemål om risk och avkastning samt din målbild.

I våra lågriskstrategier görs till exempel uteslutande placeringar i räntefonder, om man jämför med den högsta riskklassen där investeringar till större del görs i aktiefonder. Kapitalförvaltningsmodellen grundas på en diversifiering, där realtillgångar utnyttjas som en aktiv del av placeringarna. Riskklasserna är beräknade på värdeförändringen i tillgångarna som ingår i portföljen under en 5-års period.

Din personliga och trygga kapitalförvaltare