Kapitalförvaltning

Experten på realtillgångar

Infrastrukturfond

Infrastrukturfonder - står sig starka över tid 

Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet av infrastrukturfonder. Infrastrukturbolag är allmänna servicesystem som producerar grundläggande tjänster för att det moderna samhället ska fungera. I och med att driften dessa servicesystem mer och mer drivs av privata börsnoterade aktörer som skrivit långa avtal, har det blivit högintressant för investerare.

Exempel på områden där intrastrukturbolag är verksamma inom är el- och gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar och flygplatser med stabila kassaflöden.

Behovet av privat finansiering för infrastrukturprojekt i synnerhet på tillväxtmarknader har öppnat upp stora möjligheter för investerare och då dessa samhällsviktiga branscher kommer att förväntas stå sig starka över tid, även under lågkonjunkturer. Utvecklingen varierar i olika länder, men speciellt på tillväxtmarknader och framför allt i Asien har antalet investeringsmöjligheter ökat markant.

bild

Infrastrukturfonder kommer att stå sig starka och ge stabila kassaflöden i sämre tider då andra bolag kan variera kraftigt. Börsnoterade infrastrukturbolag är ett av de mest attraktiva alternativen för investering i infrastruktur, då dessa ofta representerar den största och viktigaste infrastrukturverksamheterna på marknaden.

De har en god avkastningspotential och en lägre affärsrisk än traditionella aktieplaceringar, eftersom bolagens verksamhet ofta har väldigt långa avtal och en särställning på den lokala marknaden. Det är vanligt med olika former av monopolställning, då konkurrensläget ofta är begränsat.

 

Stor expertis inom handel med infrastrukturfonder