Kapitalförvaltning

Experten på realtillgångar

Fastighetsfond

Fastighetsfonder – realtillgångar för trygg avkastning

Investeringar i realtillgångar är något fler och fler intresserar sig av. Realtillgångar är fysiska tillgångar och den egenskap som skiljer dem från exempelvis handel med värdepapper. Det är extra viktigt med likviditet, förutom de vanliga riskbedömningarna. Fastigheter har generellt långa kontraktstider, vilket ger ett stabilt kassaflöde. Det gör i sin tur att de är trygga att ha med i sin fondportfölj för att stabilisera svängningar på marknaden och på sikt är det ett effektivt inflationsskydd. 

Fastigheter byggs med snabb takt världen runt och det väntas ingen nedgång i aktivitet, snarare tvärtom med tanke på att världens befolkning hela tiden ökar, och marknaderna i Asien växer sig allt starkare.

bild

REIT-fonder

Vi har specialiserat oss på fastighetsplaceringar i REITs, vilket betyder Real Estate Investment Trust. REIT-bolag är helt eller delvis befriade från bolagsskatt av en speciell REIT-lagstiftning mot att de delar ut delar av vinsten till investerarna som en utdelning. Därefter betalar investerarna själva kapitalskatten direkt vid utdelningen.

Du som investerare gynnas av att REIT-bolagen har möjlighet att förvalta stora fastighetsportföljer och det är ett bra sätt att sprida fastighetsplaceringarna på den internationella marknaden. Du kan enkelt följa utvecklingen av fastighetsobjekten då allt är offentligt.

Det är lika enkelt att utöka eller minska sina poster i börsnoterade fastighetsbolag, som i vanlig aktiehandel. Vi samarbetar framgångsrikt med många REIT-bolag och börsnoterade fastighetsbolag.

REIT jämfört med vanliga fastighetsplaceringar

När vi analyserar tidigare resultat så har REIT-aktier givit god avkastning under lång tid. Faktum är att dessa har givit klart bättre avkastning på gjorda investeringar, än direkta fastighetsplaceringar.

 

 

Vi är experter på fastigheter och REITs.